Return

Svein Hedloy

Sunbelt Bedriftsmegling
Ullernchausseen 119
Oslo, Norway 0284
(+47) 4000 3486
norway@sunbeltnetwork.com
http://www.sunbelt-bedriftsmegling.no
View 10 Businesses

Broker Svein Hedloy - Profile Picture

Company Overview:

SUNBELT er en norsk bedriftsmegler for sm� og mellomstore bedrifter. Enten du vil kj�pe eller selge en bedrift, s� kan vi hjelpe deg. Internasjonalt er Sunbelt verdens st�rste nettverk av meglere med mange hundre kontorer og over tusen meglere. Vi gir deg dermed muligheten til � benytte en unik prosess med dokumenterbare resultater.

V�rt fokus er innen kj�p og salg av majoritetsandeler av bedrifter. �stlandet er v�rt kjernemarked, men vi har ogs� flere internasjonale klienter.